Kontaktné údaje
Ing. Miroslava Junasová
- daňový poradca č.osv. 501/97

Nám.Sv.Egídia 55
058 01 Poprad

Tel: 0905 349 817
Email: miroslava.junasova@mail.t-com.sk