Komfortné založenie s.r.o.

Vypracujeme pre Vás tieto dokumenty:
  • Spoločenská zmluva, resp. Zakladateľská listina
  • Podpisový vzor konateľa
  • Vyhlásenie správcu vkladu
  • Zmluva o výkone funkcie
  • Vyhlásenie zakladateľa
  • Súhlas so zriadením sídla
  • Ďalšie potrebné dokumenty
Navrhneme Vám najvhodnejšiu formu a štruktúru spoločnosti s ručením obmedzeným. Pripravíme Návrh a všetky dokumenty na zápis spoločnosti do Obchodného registra prostredníctvom príslušného Okresného súdu.